Indhold

Dette afsnit handler om forældelse af skattekrav. Ny tekst startUdtrykket "skattekrav" anvendes i det følgende såvel om krav på indkomstskatter som krav på moms og afgifter. Udtrykket "Forældelse af skattekrav" omfatter tilsvarende forældelse af såvel krav på de direkte skatter som krav på de indirekte skatter. Ny tekst slut

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (A.A.9.1)
  • Hovedregler og undtagelser om forældelse (A.A.9.2)
  • Forfaldstidspunkt, afbrydelse og suspension (A.A.9.3)
  • Afgrænsning og samspil med fristreglerne (A.A.9.4)
  • Kompetence og klage (A.A.9.5)
  • Forældelse af toldkrav (A.A.9.6)
  • Særlige forhold (A.A.9.7)
  • Forældelsesreglerne fra før 1. januar 2008 (A.A.9.8).