Indhold

Dette afsnit handler om klage og domstolsprøvelse på SKATs område.

Afsnittet indeholder:

  • Klagestruktur og særlige klageregler (A.A.10.1)
  • Klagebehandling (A.A.10.2)
  • Domstolsprøvelse i civile sager (A.A.10.3).