Indhold

Dette afsnit handler om anmodning om omgørelse, xomvalg af oplysninger afgivet til Skatteforvaltningen efter SKL § 2x og skatteforbehold. 

Afsnittet indeholder: