Indhold

Dette afsnit handler om lighedsgrundsætningens betydning for administrativ praksis samt principperne om betingelserne for praksisændringer, herunder adgangen til at støtte ret på indholdet af SKATs juridiske vejledninger.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for lighedsgrundsætning og praksisændring (A.A.7.1.1)
  • Lighedsgrundsætningen (A.A.7.1.2)
  • Adgangen til at støtte ret på administrativ praksis (A.A.7.1.3)
  • Ændring contra udfyldning/præcisering af praksis (A.A.7.1.4)
  • Skærpelse af praksis (A.A.7.1.5)
  • Lempelse af praksis (A.A.7.1.6)