Indhold

Dette afsnit handler om sagsbehandlingsreglerne på SKATs område.

 

Afsnittet indeholder:

 • Vejledningspligt (A.A.7.4.1)
 • Repræsentation (A.A.7.4.2)
 • Sagens oplysning - officialprincippet (A.A.7.4.3)
 • Notatpligt efter offentlighedsloven (A.A.7.4.4)
 • Høring (A.A.7.4.5)
 • Sagsfremstilling (A.A.7.4.6)
 • Begrundelse (A.A.7.4.7)
 • Underretning om afgørelsen efter forvaltningsloven og konsekvenserne af manglende underretning (A.A.7.4.8)
 • Klagevejledning i afgørelser efter forvaltningsloven (A.A.7.4.9)
 • Oplysningspligt efter persondataloven (A.A.7.4.10).
 • Journalisering efter offentlighedsloven (A.A.7.4.11).