Dette afsnit handler om

  • Generelt om ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift (A.A.8.3.1)
  • Ordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift (A.A.8.3.2)
  • Genoptagelse på myndighedernes initiativ (A.A.8.3.3)
  • Genoptagelse på den afgiftspligtiges initiativ (A.A.8.3.4)
  • Generelt om ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift (A.A.8.3.5)
  • Genoptagelse som følge af underkendelse af praksis (A.A.8.3.6)
  • Forsætlige eller groft uagtsomme forhold (A.A.8.3.8)
  • Reaktionsfrist ved ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift (A.A.8.3.10)