Indhold

x

Dette afsnit handler om genoptagelse og revision af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) og vurderingsloven (VUL). Genoptagelse og revision af ejendomsvurderinger sker efter reglerne i SFL §§ 33 og 33 a. Afsnittet indeholder endvidere en beskrivelse af reglerne i SFL § 34 om ændring af nyere vurderinger, der er afledt af en afgørelse fra en klagemyndighed eller en domstol vedrørende en vurdering af en fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • De fra 1. januar 2018 gældende regler (A.A.8.4.1)

  • De før 1. januar 2018 gældende regler (A.A.8.4.2)

x