Se C.A.6.2 om værdiansættelse af gaver og frist for SKATs ændringer af værdiansættelsen af afgiftspligtige gaver.