Reglerne om forældelse af skattekrav findes i forældelsesloven. Se lov nr. 522 af 6. juni 2007. Forældelsesloven bygger på Betænkning 1469/2005.

Vedrørende forældelse af skattekrav suppleres forældelsesloven af en følgelov. Se lov nr. 523 af 6. juni 2007. Ved følgeloven blev der indsat særlige regler om forældelse af skattekrav. Se skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b. Forældelsesregler om skattekrav findes hermed dels i forældelsesloven, dels i skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b.

Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2008. De tidligere gældende regler om forældelse kan fortsat have betydning. Se om de tidligere gældende regler i afsnit A.A.9.8.

Se også

Inddrivelsesvejledningen afsnit F.14.