SKAT er kompetent til at træffe afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav.

Udgangspunktet er, at en afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav kan påklages til Landsskatteretten.

Hvis afgørelsen vedrører indkomst- og ejendomsværdiskat for fysiske personer kan afgørelsen vedrørende forældelse af ansættelsen påklages til skatteankenævnet. Afgørelsen kan ligeledes påklages til skatteankenævnet, hvis der er tale om en afgørelse efter SFL § 41, nr. 5, hvor en ansættelse påstås at være uvirksom, fordi det afledte krav var forældet, da ansættelserne blev foretaget.

Se også

Inddrivelsesvejledningen afsnit F.15 om kompetence og klage.

Afsnit A.A.10.2 om klage.