Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008 og omfatter alle fordringer, der er stiftet efter dette tidspunkt.

Loven omfatter også fordringer, der blev stiftet før 1. januar 2008, såfremt kravet ikke var forældet efter de hidtidige forældelsesregler, det vil sige efter 1908-lovens 5-års frist og Danske Lovs 20-års frist.

De tidligere gældende regler vil dog stadig have betydning frem til 1. januar 2011. Krav, der er stiftet inden den 1. januar 2008 og ikke er forældede på dette tidspunkt, kan tidligst forælde den 1. januar 2011, medmindre der inden dette tidspunkt er indtrådt forældelse både efter de nye og efter de hidtidige forældelsesregler.

Se også

Procesvejledningen, 2010-I, afsnit N.2 - N.5 om de tidligere gældende forældelsesregler

Inddrivelsesvejledningen afsnit F.14 om overgangsreglerne.