Indhold

Dette afsnit handler om anmodning om omgørelse, der er indgivet fra og med 1. juli 1999. Se § 7 stk. 4 i lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelsesloven og nu skatteforvaltningslovens § 29.

Afsnittet indeholder:

  • Regel om omgørelse (A.A.14.1.1)
  • Betingelser for omgørelse (A.A.14.1.2)
  • Frister for omgørelse (A.A.14.1.3)
  • Pligt til vejledning om muligheden for omgørelse (A.14.1.4)
  • Gebyr, krav til anmodning, tilladelse til omgørelse, klagevejledning (A.A.14.1.5)
  • Dispositioner, der ikke er omfattet (A.A.14.1.6).

Se også

Se også om omgørelse, der er foretaget inden 1. juli 1999

  • Afsnit A.H.2.4 i Ligningsvejledningen Almindelig del 1998
  • Afsnit S.F.1.2.6 i Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer 1998.