Indhold

Dette afsnit handler om Skatteministeriets organisation.

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriet består af et departement og ►af Skatteforvaltningen, der er en myndighed, som pr. 1. juli 2018 består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Dertil kommer Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.◄

Departementet

Departementet er delt i to søjler:

 • Lovgivning og Økonomi
 • Koncernstyring

►Uden for de to søjler er der to kontorer i form af:◄

 • ►Stab og Kommunikation◄
 • ►Koncernrevision◄

Lovgivning og økonomi
Består af fagkontorer for lovområderne og et tværgående kontor vedrørende økonomi og politik. Kontorerne beskæftiger sig bl.a. med lovforslag, lovændringer og økonomiske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved ændrede skatteregler.

Koncernstyring
Består af kontorer, der har til opgave at udvikle og føre tilsyn med koncernens forretning og økonomi. De primære fokusområder er IT og digitalisering, mål og resultatstyring, budgetopfølgning og finanslov samt forretningsstrategi og IT-strategi.

►Skatteforvaltningen◄

Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser.

►Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsens hovedopgaver er:

 • Personaleadministration
 • Rekruttering og personalejura
 • Kompetencer og udvikling
 • Måling, analyse og ledelsesinformation
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Post og arkiv
 • Indkøb og udbud (eksklusiv på IT-området)
 • Bygninger og lokalisering
 • Interne servicefunktioner

xGældsstyrelsen

Gældsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Inddrivelse af fordringer
 • Oprydning i gamle fordringer
 • Pengestrømme
 • Bobehandling
 • Udlægsforretninger, tvangssalg og fogedretssager
 • International inddrivelse
 • Vejledning og klagesager

xMotorstyrelsen

Motorstyrelsens hovedopgaver er:

 • Værdifastsættelse og registreringsafgift
 • Import og eksport
 • Visitering og specialkøretøjer
 • Leasing
 • Vejledning og klagesagsbehandling
 • Udlevering af nummerplader
 • Administration af Motorregisteret
 • Kontrol på motorområdet

xSkattestyrelsen◄

Skattestyrelsens hovedopgaver er:

 • Henvendelser på skatte-, moms- og afgifts- vurderings- og motorområdet
 • Vejledning, afregning og kontrol på personområdet, erhvervsområdet og selskabsområdet
 • Juridiske funktioner, herunder lovfortolkning på skatte-, moms-, og afgiftsområdet og processuelle regler
 • Juridisk sagsbehandling, herunder bindende svar på skatte-, moms- og afgiftsområdet samt straffesager
 • Angivelser og betalinger
 • Regnskab § 38

►Toldstyrelsen

Toldstyrelsens hovedopgaver er:

 • Driftsrelaterede kundeopgaver
 • Toldekspedition og vejledning
 • Administration og sagsbehandling
 • Planlægning, koordinering og gennemførsel af kontrol, herunder geografiafhængige kontrolopgaver ved grænser og havne

xUdviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Nyudvikling af IT, processer og data
 • Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af nuværende IT-systemer
 • Datakvalitet, dataanvendelse, datamodeller og procesmodel på tværs af koncernen
 • Avancerede dataanalyser og udvikling af værktøjer

xVurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Vurderinger af ejerboliger og ejendomme
 • Generering af ejendomsværdier
 • Løbende evaluering og kvalitetssikring af data og afgørelser
 • Sagsbehandling ifm. udarbejdelse af vurderinger
 • Formidling af vurderinger til borgerne
 • Klagesagsbehandling og genoptagelsessager 

xBorger- og retssikkerhedschefens arbejdsområde er hele Skatteforvaltningen.

Se afsnit A.A.1.2. ◄

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.5.

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et uafhængigt nævn under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.7.

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern. 

Se afsnit A.A.1.8.