Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Ordinære frister for varsling og ansættelse på SKATs initiativ (A.A.8.2.1.1)
  • Ordinær frist for genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ (A.A.8.2.1.2)
  • Ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag (A.A.8.2.1.3)
  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab mv. (A.A.8.2.1.4)
  • Fristforlængelse ved kontrollerede transaktioner (A.A.8.2.1.5)
  • Når den skattepligtige har forskudt regnskabsår (A.A.8.2.1.6)
  • Reguleringer af balanceposter (A.A.8.2.1.7)
  • Fristforlængelse ved omstruktureringer (A.A.8.2.1.8).