Bestemmelsen i SFL § 31 indeholder den almindelige fristregel, det vil sige reglen om de ordinære frister for fastsættelse og ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift og betingelser for henholdsvis SKATs og de afgiftspligtiges anmodning om ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelse af afgift.