Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af genoptagelse som følge af underkendelse af praksis.

Afsnittet indeholder:

 • Regel (A.A.8.3.6.1)
 • Kun direkte følgevirkninger af underkendelsen (A.A.8.3.6.2)
 • Kun samlet til gunst for den afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede (A.A.8.3.6.3)
 • Meddelelse om genoptagelse (A.A.8.3.6.4)
 • Praksis underkendt ved dom/landsskatteretskendelse (A.A.8.3.6.5)
 • Den tidsmæssige udstrækning af genoptagelsen (A.A.8.3.6.6)
 • Praksis underkendt af EU-Domstolen (A.A.8.3.6.7)
 • Praksisændring underkendt ved skatteministerens beslutning (A.A.8.3.6.8)
 • Praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet (A.A.8.3.6.9)
 • Forhold til regler om forældelse (A.A.8.3.6.10)
 • Kompetence og klagemulighed (A.A.8.3.6.11)