Et afgiftstilsvar kan ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige

  • hvis anmodningen herom sker senest tre år efter udløbet af angivelsesfristen for den afgiftsperiode, afgiften vedrører
  • og den afgiftspligtige inden for fristen fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Se SFL § 31, stk. 2.

SFL § 31, stk. 2 indeholder således en 3-års frist for den afgiftspligtiges anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret. Dette svarer til SKATs ændringsfrist.

3-årsfristen for en afgiftspligtigs krav på genoptagelse begynder, tilsvarende myndighedernes ændringsfrist, at løbe efter udløbet af angivelsesfristen for den pågældende afgiftsperiode. 3-årsfristen skal altså også for afgiftspligtiges anmodninger om genoptagelse regnes fra udløbet af angivelsesfristen.

Det er tilstrækkeligt til at overholde tidsfristen, at anmodning om genoptagelse er fremsat inden fristens udløb. Det er uden betydning, hvornår SKAT tager stilling til den afgiftspligtiges anmodning om ændring.

Der er ingen særlige formkrav til en anmodning om genoptagelse. Derfor kan den afgiftspligtige i princippet fremsætte anmodningen mundtligt. Anmodningen må dog suppleres med et skriftligt grundlag, der kan sandsynliggøre, at opgørelsen af afgiftstilsvaret kan anses for at være forkert. SKAT kan afvise ubegrundede anmodninger om genoptagelse.

Det er en betingelse for genoptagelsen, at den afgiftspligtige har indsendt en angivelse, eller at SKAT har foretaget en foreløbig fastsættelse af afgiftstilsvaret i henhold til OPKL § 4, stk. 1, eller en ændring af afgiftstilsvaret i henhold til SFL § 31, stk. 1.

3-års fristen gælder, uanset om den afgiftspligtiges anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vil medføre, at afgiftstilsvaret bliver negativt, det vil sige at den afgiftspligtige indgående afgift i en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift.

Der gælder ikke en 3-måneders frist for SKATs behandling af den afgiftspligtiges anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret. SKATs sagsbehandling er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og -frister.