Regel

Udenlandske selskaber og foreninger mv. af tilsvarende art som dem, de er nævnt i SEL § 1, er skattepligtige til Danmark, når de har indtægter her fra landet af den i SEL § 2, stk. 1, litra a - h nævnte art.

Se afsnit

Selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, sidestilles i denne forbindelse med udenlandske selskaber og foreninger.

Skattepligten omfatter endvidere selskaber mv., der er omfattet af kulbrinteskatteloven. Se afsnit C.D.1.2.5 om skattepligt ifølge kulbrinteskatteloven. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter