Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.4 om ydelser, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer ML § 67, stk. 1, og § 67 a.