Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
  • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
  • Straffeproces (A.C.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Ved lov nr. 55 af 27. januar 2015 er bogføringsloven ændret, således at reglerne for opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet er lempet. Samtidig er myndighedernes adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale præciseret. Se afsnit A.B.3.1.3, A.C.2.1.1.2 og A.C.2.2.1.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udstedt en ny bekendtgørelse og vejledning om logbøger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1413 af 15. december 2014 og styrelsens vejledning nr. 10383 - se afsnit A.C.2.1.1.2.1

I afsnit A.C.2.1.1.5 er indsat 2 nye afgørelser om pålæg af oplysningspligt efter SKL § 8 D, hvor sagen har været forelagt Skatterådet. Se SKM2015.355.SR og SKM2015.470.SR.

Der er indsat et nyt afsnit A.C.2.1.3 om SKATs kontrolinformationsregister (KINFO), der ikke tidligere har været beskrevet i vejledningen. Herunder også en afgørelse SKM2015.208.SANST.

Der er i afsnit A.C.3 indsat et nyt afsnit om aktindsigt i en administrativ straffesag, se afsnit A.C.3.9.