Dette afsnit handler om bestemmelserne i retssikkerhedsloven (RSL).

  • Grundlaget for kontrolbeføjelser (A.C.1.1)
  • Gennemførelse af tvangsindgreb (A.C.1.2)
  • Skatteforvaltningens varsling af kontrol (A.C.1.3)
  • Hvis tvangsindgreb skal gennemføres (A.C.1.4)
  • Forholdet til strafferetsplejen (A.C.1.5)
  • Retten til ikke at inkriminere sig selv (A.C.1.6).