Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke krav SKAT skal overholde, når SKAT har truffet beslutning om at foretage kontrol omfattet af RSL § 1, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Formkrav til varsling af kontrolbesøg (A.C.1.3.1)
  • Borgerens indsigelsesret (A.C.1.3.2)
  • Skatteforvaltningens mulighed for at fravige kravet om varsling (A.C.1.3.3)
  • Blandede kontrolbesøg (A.C.1.3.4)
  • Skatteforvaltningens oplysningspligt, når reglerne om varsling fraviges (A.C.1.3.5).