Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når der gennemføres et tvangsindgreb, hvor en person eller virksomhed er mistænkt for at have begået et strafbart forhold.

Afsnittet indeholder:

  • Afgrænsningen for anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen (A.C.1.5.1)
  • Rimelig grund til mistanke (A.C.1.5.2)
  • Tvangsindgreb over for mistænkte (A.C.1.5.3)
  • Tvangsindgreb over for tredjemand (A.C.1.5.4)
  • Samtykke fra den mistænkte (A.C.1.5.5).