Hvis betingelserne er opfyldt for at undlade forudgående underretning for en ikke uvæsentlig del af et tvangsindgreb, kan Skatteforvaltningen gennemføre det samlede tvangsindgreb uden forudgående varsling. Se RSL § 5, stk. 5.

"Øjebliksbilledet"

I praksis betyder dette, at fx når Skatteforvaltningen foretager et kontrolbesøg, og hvor behovet for at få et øjebliksbillede alene begrunder en del af kontrollen, vil den samlede kontrol kunne gennemføres uvarslet, hvis kontrollen, der vedrører "øjebliksbilledet", udgør den overvejende del af den samlede kontrol.