Indhold

Dette afsnit handler om momslovgivningens bestemmelser om kontrol, herunder virksomhedernes og andres pligt til at yde bistand ved gennemførelse af kontrol. Se ML §§ 74-78 samt reglerne om indberetning af skyldig moms i ML §78a.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrol mv. hos virksomhederne (A.C.2.3.1)
  • Kontrol hos og indhentelse af oplysninger fra tredjemand (A.C.2.3.2)
  • Samarbejde med andre offentlige myndigheder (A.C.2.3.3)
  • Skiltning på byggepladser (A.C.2.3.4)
  • Indberetning af skyldig moms (A.C.2.3.5)
  • Internationalt kontrolsamarbejde (A.C.2.3.6).

Bemærk

Kontrolbestemmelserne skal ses i sammenhæng med de forvaltningsmæssige principper i retssikkerhedsloven om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Retssikkerhedsloven regulerer den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af kontrolbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. ML. Se afsnit A.C.1.

Se også

xSe også afsnit A.B.5 om efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL.x

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter