Indhold

Dette afsnit handler om de processuelle regler ved behandling af skattestraffesager.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetence i straffesager (A.C.3.1)
  • Betingelser for strafansvar (A.C.3.2)
  • Regler om forsvarerbistand (A.C.3.3)
  • Straffesagens start (A.C.3.4)
  • Sanktioner (A.C.3.5)
  • Straffesagens afgørelse (A.C.3.6)
  • Gennemførelse af krav i straffesager ved domstolene (A.C.3.7)
  • Rådgiveransvar (A.C.3.8)
  • Aktindsigt i en administrativ straffesag (A.C.3.9)