Indhold

Dette afsnit beskriver de processuelle bestemmelser i skatte-, afgifts- og toldlovgivningen, som fastlægger kompetencen til at afslutte en straffesag. Desuden beskrives politiets bistand i form af straffeprocessuelle tvangsindgreb mv. i forbindelse med straffesagens behandling.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetencen til at afslutte en straffesag (A.C.3.1.1)
  • Bistand fra politiet og inddragelse af domstole (A.C.3.1.2).