Indhold

 SKL-Lbk 1264 § 13 C om medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer til underpris er ikke videreført i SKL.

Det følger af STRFL § 3, at forhold, der tidligere kunne være henført under SKL-Lbk 1264 § 13 C, ikke længere straffes.