Indhold

Dette afsnit beskriver videreførelsen af SKL-Lbk 1264 § 17 om forskellige former for regnskabsmangler.

Afsnittet indeholder:

  • Reglen videreføres i SKL

Reglen videreføres i SKL

§ 17, stk. 1

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, om opbevaring af materiale videreføres i SKL § 84, nr. 4.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.4 om SKL § 84, nr. 4.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 4, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1.

§ 17, stk. 2

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 2, om omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og pligtmæssige oplysninger i dansk mønt, videreføres ikke.

Tidligere begåede overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 2, er derfor ikke længere strafbare.

§ 17, stk. 3

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, om indsendelse af TP-dokumentation, videreføres i SKL § 84, nr. 5.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.5 om SKL § 84, nr. 5.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 5, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

§ 17, stk. 4

SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 4, om bødeberegning er ikke direkte videreført, men i lovbemærkningerne til SKL § 84, nr. 5, er redegjort for, at den hidtidige bødeberegning videreføres.

Se afsnit A.C.3.5.3.6 om bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, manglende transfer pricing-dokumentation.