Da ordensbøden er en strafferetlig sanktion, skal der foreligge enten forsæt eller grov uagtsomhed ved overtrædelsen.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.3 om ordensbøder.