Manglende angivelse

OPKL § 2, stk. 1 og 2, omfatter alle angivelser - dog undtaget angivelser efter momslovgivningen - som vedrører afregning af skat eller afgifter.

For sen eller manglende indsendelse kan straffes efter OPKL § 17, stk. 1, nr. 1.

Overtrædelserne svarer til momslovens og momsbekendtgørelsens regler om for sen angivelse af moms. Se afsnit A.C.3.5.4.4.

Der er ikke fastsat en praksis for størrelsen af ordensbøde for overtrædelse af opkrævningslovens regler om for sen angivelse. Ordensbøderne skal derfor fastsættes ved prøvesager ved domstolene.