åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.7 Gennemførelse af krav i straffesager ved domstolene" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver retningslinjer for at fremsætte krav om skat, moms, afgifter, told og erstatning i skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

  • Fremsættelse af krav om skat ved domstolene (A.C.3.7.1)
  • Fremsættelse af krav om moms og punktafgifter ved domstolene (A.C.3.7.2)
  • Fremsættelse af krav om told og afgifter ved domstolene (A.C.3.7.3)
  • Fremsættelse af krav om erstatning ved domstolene (A.C.3.7.4).