Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for anvendelse af henstillinger.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Henstilling ved overtrædelse af lovgivningen
 • Henstilling ved risiko for fremtidig overtrædelse
 • Formkrav til henstillingen
 • Henstillingens gentagelsesvirkning.

Regel

Hvis betingelserne for at give en advarsel ikke er opfyldt, kan der i stedet gives en henstilling.

Henstillinger erstatter de tidligere anvendte strafferetlige indskærpelser.

Henstilling ved overtrædelse af lovgivningen

Der kan gives en henstilling, hvis det er konstateret, at der objektivt set er sket en overtrædelse af

 • lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag,
 • punktafgiftslovgivningen samt
 • toldloven,

men hvor

 • den påkrævede subjektive tilregnelse ikke kan konstateres, eller
 • der kun er tale om overtrædelser af ordensmæssig karakter.

Eksempel

Typisk vil der være tale om situationer, hvor der er angivet urigtige oplysninger, men hvor der ikke foreligger den fornødne tilregnelse.

Henstilling ved risiko for fremtidig overtrædelse

I øvrigt kan der gives en henstilling, hvis der er udvist en adfærd, som bevirker

 • at der er en konkret risiko for, at der senere kan blive realiseret en overtrædelse, og
 • at en henstilling kan bevirke, at den pågældende adfærd ændres, så overtrædelse undgås.

Eksempel

Typisk vil der være konstateret forstadier til urigtig angivelse fx uhensigtsmæssige regnskabsrutiner.

Formkrav til henstillingen

En henstilling skal

 • være skriftlig og
 • ledsages af en (eventuelt mundtlig) vejledning i, hvordan der fremover skal forholdes på det pågældende område.

Henstillingens gentagelsesvirkning

Hvis der efter en henstilling sker en overtrædelse af

 • lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag,
 • punktafgiftslovgivningen eller
 • toldloven,

vil det have betydning for bedømmelsen af tilregnelsen ved det nye forhold, at henstillingen ikke er blevet fulgt.