Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

Vedr. afsnit C.A.5.14.1.6 Den skattepligtige værdi - procentreglen
Ved lov nr. 91 af 31. januar 2020 er der indført regler om lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil.
I perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020 nedsættes den årlige skattepligtige værdi af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, jf. registreringsafgiftsloven §§ 5 B-5 D, med 40.000 kr.

Vedr. afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi
Ved lov nr. 93 af 31. januar 2020 er der indført ændrede regler om beskatning af fri bil ved genberegning af den registreringsafgiftspligtige værdi.
For biler, der stilles til privat rådighed for en ansat første gang fra og med den 1. februar 2020, gælder, at hvis der sker en genberegning af bilens afgiftspligtige værdi efter registreringsafgiftslovens § 9 A, anvendes den genberegnede nyvognspris baseret på den genberegnede afgiftspligtige værdi fra genberegningstidspunktet. 

Vedr. afsnit C.A.3.4.6.5 Beskatning af søfolk
Ved lov nr. 359 af 29. april 2018 er DIS-ordningen i SØBL § 5 blevet udvidet til at omfatte søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, der udfører de aktiviteter, som tonnageskatteordningen er udvidet med ved lov nr. 1886 af 29. december 2015. Udvidelsen har med hensyn til DIS-ordningen virkning fra og med indkomståret 2019.

Vedr. afsnit C.A.10.4.3.3 om pensionsordninger for EU-parlamentariker
Der er indsat et nyt afsnit C.A.10.4.3.3.1, der beskriver den obligatoriske pensionsordning for EU-parlamentarikere, der trådte i kraft for valgperioden 2009-2014 og senere.