Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for beskatning og værdiansættelse af personalegoder.

Afsnittet indeholder: