Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Særligt kan nævnes følgende:

 • I afsnit C.C.1.3.2.4 "Sommerhusudlejning. Afgrænsning mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed", omtales det, at indberetning nu skal ske til Erhvervsstyrelsen.
 • Afsnit C.C.2.1.7. 3 "Tilskud til el-produktion" udgår som forældet. Det tidligere afsnit C.C.2.1.7. 6 Medfinansiering fra VækstFonden bliver herefter afsnit C.C.2.1.7.3.
 • I afsnit C.C.5.2.10 om "Overskud og virksomhedsskat" er der indsat en del bindende svar, som afklarer rækkevidden af bestemmelsen i virksomhedsskattelovens regler i § 10, stk. 6, om beskatning, når der stilles sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld uden for virksomhedsordningen.