Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer der anses for momspligtige personer (afgiftspligtige personer).

Afsnittet indeholder: