Indhold

Dette afsnit beskriver momsfritagelserne uden fradragsret. Se ML § 13.

 

Afsnittet indeholder: