Indhold

Dette afsnit handler om tidspunktet for momspligtens indtræden. Se ML §§ 23-26.

Afsnittet indeholder: