Indhold

Dette afsnit handler om tidspunktet for momspligtens indtræden. Se ML §§ x23x-x26x.

Afsnittet indeholder: