Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for fastsættelse af momsgrundlaget ved indenlandske leverancer, ved erhvervelse (dvs. køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import (dvs. køb) af varer fra lande udenfor EU.

Afsnittet indeholder: