Indhold

Dette afsnit beskriver de momsfritagelser med fradragsret, som der er i forbindelse med leverancer, erhvervelser og indførsler af varer og ydelser. Se ML §§ 34-36.

Afsnittet indeholder: