Indhold

Afsnittet beskriver en række særlige typer af leverancer, der efter momsreglerne også bliver anset som levering af varer. Se ML § 4, stk. 3 og 4.

Afsnittet indeholder: