Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår der bliver beregnet moms ved udtagning af varer og ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Udtagning (D.A.4.3.1)
  • Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 (D.A.4.3.2)
  • Udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål ML § 5, stk. 2 (D.A.4.3.3)
  • Udtagning af ydelser til private formål og til for virksomheden uvedkommende formål. ML § 5, stk. 3 (D.A.4.3.4)
  • Udtagning af varer og ydelser ved byggeri mv. ML § 5, stk. 4 (D.A.4.3.5)
  • ►Udtagning af varer og ydelser ved salgsfremmeordninger (D.A.4.3.6)◄

Se også

Afsnit D.A.8.1.2.1 "Udtagning af varer og ydelser § 28, stk. 1", der beskriver reglerne for, hvordan momsgrundlaget beregnes i de tilfælde, hvor der bliver udtaget varer og ydelser fra den registrerede virksomhed.

Bemærk

Hvis der er betalt moms ved udtagning, og der kun er opnået delvis fradragsret ved indkøb mv. kan den resterende del af momsen trækkes fra. Se ML § 37, stk. 3 og afsnit D.A.11.7.2 om kompenserende regulering ved udtagning.