Indhold

Begreberne "byggeri for egen regning" og "byggeri for fremmed regning" og den momsmæssige behandling af de to former for byggeri er beskrevet i afsnit D.A.21.

Se også

Se også afsnit D.A.5.9 om levering af fast ejendom efter ML § 13, stk. 1, nr. 9.