Indhold

Momsfritagelserne i ML § 34 er for nogle momsfritagelsers vedkommende kun bestemt af, hvad der leveres. For andre momsfritagelsers vedkommende er det afgørende hvem, der leveres til, eller om varen transporteres til et andet EU-land eller til tredjeland. Se beskrivelsen af den enkelte momsfritagelse.

Afsnittet indeholder: