Indhold

Dette afsnit handler om delvis fradragsret for moms af indkøb af varer og ydelser, som både benyttes til virksomhedens fradragsberettigede formål efter xML § 37x, og til andre formål fx til virksomhedens momsfri leverancer efter xML § 13x, til aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde, til private formål eller til formål, hvor der ikke er fradragsret efter xML § 42x, stk. 1.

Desuden beskrives de særlige fradragsregler for bygninger og anden fast ejendom efter xML § 39 xog x§ 40x, stk. 1, og vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton efter xML § 41x.

Afsnittet indeholder: