Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke ydelser, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer. Se xML § 67x, stk. 1 og xML § 67 ax.

Afsnittet indeholder:

  • Eget navn over for den rejsende (D.A.17.4.1)
  • Flere selvstændige hovedydelser udgør enkeltydelsen (D.A.17.4.2)
  • Destination management virksomheder (D.A.17.4.3).