Definition

Hovedydelser er i denne forbindelse de ydelser, der er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11.

Biydelser er i denne forbindelse almindelige momspligtige ydelser, der leveres sammen med de momsfrie hovedydelser. Biydelserne skal behandles momsmæssigt som hovedydelserne, hvorved biydelser til momsfrie, finansielle hovedydelser ligeledes bliver momsfrie.