Indhold

Dette afsnit indeholder en grundlæggende beskrivelse af baggrund og rammer for reglerne på punktafgiftsområdet, samt en introduktion til de gennemgående begreber og den systematik, der kendetegner punktafgifterne som beskatningsform.

Afsnittet indeholder:

  • Historik og lovgrundlag E.A.1.1
  • Systematik E.A.1.2
  • Afgiftens størrelse og afgiftsperioden E.A.1.3
  • Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) E.A.1.4
  • Sikkerhedsstillelse E.A.1.5
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi E.A.1.6
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse E.A.1.7
  • Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter E.A.1.8.
  • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister E.A.1.9